warunki pracy naukowej

warunki pracy naukowej

Wniosek o urlop z 29.03.1927