Waterloo

Waterloo

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 26.02.1969

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 18.12.1968

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 30.09.1968

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 09.02.1969