Wędkiewicz

Wędkiewicz

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.05.1963