Wesensschau

Wesensschau

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969