wewnętrzna świadomość czasu

wewnętrzna świadomość czasu

List od Edmunda Husserla z 13.07.1928