Wieliczka

Wieliczka

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 03.12.1934

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.12.1934