wielowarstwowe dzieło muzyczne

wielowarstwowe dzieło muzyczne

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949