Wilhelm Dilthey

Wilhelm Dilthey

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.