William Ockham

William Ockham

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968