wkład naukowy

wkład naukowy

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 27.07.1918

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 06.01.1919

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 16.11.1918