wnioskowanie per analogiam

wnioskowanie per analogiam

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939