Wojciech Krajewski

Wojciech Krajewski

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.07.1922