wpływ Husserla

wpływ Husserla

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925