wpływ literatury

wpływ literatury

List od Karola Irzykowskiego z 04.03.1936