wpływ myśli Ingardena

wpływ myśli Ingardena

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.07.1962