wrażliwość odkrywania

wrażliwość odkrywania

List od Stefana Morawskiego z 02.01.1964