wskazanie tłumacza

wskazanie tłumacza

List od hanny Rosnerowej z 04.10.1962