współczesne dzieła filozoficzne

współczesne dzieła filozoficzne

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927