wybory

wybory

List od Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.11.1965

List od Stefana Szumana z 01.06.1939

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 11.09.1949

List od Stefana Szumana z 16.06.1939