wydanie paszportu

wydanie paszportu

List do Stefana Żółkiewskiego z 30.12.1967