Wydział Kulturalny Ambasady

Wydział Kulturalny Ambasady

List od Ireny Krońskiej z 05.09.1947