wygnanie

wygnanie

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923