wyjazd do Belgii

wyjazd do Belgii

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966