wyjazd do Jugosławii

wyjazd do Jugosławii

List od Stefana Żółkiewskiego z 14.04.1965