wyjazd do Niemieckiej Republiki Federalnej

wyjazd do Niemieckiej Republiki Federalnej

List od Stefana Żółkiewskiego z 14.04.1965