wyjazd z Łodzi

wyjazd z Łodzi

List od Henryka Mehlberga z 05.10.1947