wyjazdy delegacji

wyjazdy delegacji

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.02.1966