wyjazdy do NRF

wyjazdy do NRF

List od Stefana Żółkiewskiego z 04.06.1966