wykład o pojęciach

wykład o pojęciach

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928