wykład o rozwoju filozofii Husserla

wykład o rozwoju filozofii Husserla

List od Malvine Husserl z 24.03.1929