wykładnia filozofii Corneliusa

wykładnia filozofii Corneliusa

Kartka pocztowa od Hansa Corneliusa z 09.07.1938