wykłady o historii filozofii

wykłady o historii filozofii

List od Jana Patočki z 02.07.1945