wynagrodzenie profesorskie

wynagrodzenie profesorskie

Zarządzenie wypłaty wynagrodzenia profesorskiego z 14.12.1933