wyniki wyborów

wyniki wyborów

List od Stefana Żółkiewskiego z 25.03.1966

List od Stefana Żółkiewskiego z 12.02.1966