wypowiedź

wypowiedź

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914