wyrażanie

wyrażanie

List od Stefana Żółkiewskiego z 04.06.1966