wyrazy uznania

wyrazy uznania

Podziękowanie z b.d.

List do Jana Parandowskiego z 10.01.1951