wyrazy uznania

wyrazy uznania

List do Jana Parandowskiego z 10.01.1951

Podziękowanie z b.d.