wyższy układ znaczeniowy

wyższy układ znaczeniowy

Załącznik do listu do Henryka Markiewicza z 16.03.1964