wzajemne relacje

wzajemne relacje

List od Malvine Husserl z 02.12.1929