wzruszenie

wzruszenie

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 04.02.1942

List do Karola Wojtyły z 01.04.1964

List od Konstantego Michalskiego z 25.03.bd