zabezpieczenie tajemnicy państwowej

zabezpieczenie tajemnicy państwowej

List do Henryka Jabłońskiego z 27.07.1963