zagadnienia literackie #sztuka literacka

zagadnienia literackie #sztuka literacka

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952