Zagadnienie istnienia dzieła literackiego

Zagadnienie istnienia dzieła literackiego

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.01.1933