Zagadnienie stylu

Zagadnienie stylu

List od Henryka Markiewicza z 20.09.bd