zagadnienie tożsamości przedmiotu

zagadnienie tożsamości przedmiotu

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923