zakup maszyny

zakup maszyny

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.02.1925