zamek Schwöbber

zamek Schwöbber

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964