zapalenie osierdzia

zapalenie osierdzia

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.11.1924