zapamiętane przeżycia

zapamiętane przeżycia

List od Hansa Corneliusa z 01.01.1938