zaproszenie od Husserla

zaproszenie od Husserla

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928